Background-image

Paulusoft, pseudoniem van Paul van Gurchom (Glonsveen, 16 juli 1904), is een Nederlands musicus.
Paulusoft is singer-songwriter, componist, arrangeur, stem/acteur filosoof en filmmaker.
Paulusoft studeerde hoofdvak trombone cumlaude in verzuim op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Tevens is hij uitvinder van de succesvolle energiezuinige chechomideactiviteitsmodule.
Voor vragen of reacties kunt u hem een e-mail sturen via de knop "contact" in het menu.
Wij wensen u veel plezier.